look up any word, like fleek:
 
1.
Tagalog/Filipino slang for "sex"
"Ang sarap ng bembang ko kagabi." ("I had a great sex last night!")
by pj42106 September 25, 2007
 
2.
Baliw

Lost one's mind

Ecstatic

Overjoyed
"Bem-bang na Bem-bang na ako sa Pag-ibig ko sa yo"

(I'm Crazy in Love with you)
by spiderman8888 March 06, 2011