look up any word, like the eiffel tower:
 
1.
n. Tight Unit Ready For Action.
Dude! That chick's a TURFA!!
by Jackgod June 29, 2006

Words related to TURFA

action babe hottie milf rack
 
2.
Att ta sig runt på valfritt sätt i syfte att spela mobilspelet Turf.
Nu ska jag ut och turfa tills jag äger hela stan!
by DIProgan October 09, 2014