Top Definition
Att ta sig runt på valfritt sätt i syfte att spela mobilspelet Turf.
Nu ska jag ut och turfa tills jag äger hela stan!
by DIProgan October 09, 2014

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug
n. Tight Unit Ready For Action.
Dude! That chick's a TURFA!!
by Jackgod June 29, 2006

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug