Top definition
A baseball sapka méretét állító, a sapka hátsó fertályán elhelyezkedő, nagy általánosságban műanyag szelvény.
Állítsd be a schliven-t, hogy ne legyen a sapka nagy a fejemre!
by Náni May 20, 2015
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug