look up any word, like hipster:
 
1.
skydd eller mindre byggnad i skogen. Ofta byggd av barn i naturmaterial eller plankor. Kan byggas på marken eller i/mellan träd, då kallas det trädkoja.
by PerroKe April 10, 2014