look up any word, like blumpkin:
 
1.
1.arce nut in maldivian language
2.slag term for penis in the maldivian language
mee haadha meeru foakekey.

kaleyge foah.

kaey foakey kiyaabala.

mee haadha bodu foakekey.

eynage foah varah bodu.
by ganjaaboa November 03, 2010