look up any word, like smh:

Rødgrød med fløde to rod stewart syndrome