1 definition by yasin

Top Definition
Dunya'nin en guzel sehri. Cumle alem gelmeli gormeli kardesim. Burasi kendimden bisiyler buldugum mekan. Yani sehrim diye demiyom :Walla Allah ozene bezene yaratmis.
Ankara ya gel kardesim. Sonra bahceli evlerde nargile ic, atakule ye cik sehri seyret, bilkent e git bowling oyna, tunali ya git yemek ye, dikmen vadisine git yuruyus yap, armada ya git alis - veris yap, akkopru migros a git sinemaya gir, gez, toz, eglen. Bunlari yaptin ve de hala ankara seni kesmemisse eger, senin kesinlikle guzel bi ankara donerine ihtiyacin var. :))
by yasin April 22, 2005

Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×