look up any word, like fleek:

1 definition by tudeeeeeeeeeee

 
1.
givin' the sass and havin' just a little bit too much attitude.
girlfriend don't give me that tude!
by tudeeeeeeeeeee June 21, 2009