look up any word, like sex:

1 definition by sleeeeeeeeeeeeeeze

 
1.
word for past drunk that arnley always uses
arnley's facebook status is always deerunk
by sleeeeeeeeeeeeeeze November 22, 2009
1 0