look up any word, like smh:

2 definitions by me is gut

 
1.
i dont really care if this is nikt the national anthem or not, but here it is anyhow.
L-INNU MALTI

Lil din l-art helwa, l-Omm li tatna isimha,

hares, Mulej, kif dejjem Int harist:

Ftakar li lilha bl-ohla dawl libbist.Aghti, kbir Alla, id-dehen lil min jahkimha,

Rodd il-hniena lis-sid, sahha 'l-haddiem:

Seddaq il-ghaqda fil-Maltin u s-sliem.
by me is gut September 12, 2004
 
2.
the end line in the malta super mental thing
'in unity and peace dum dum '
by me is gut September 12, 2004