1 definition by hähä

Top Definition
namn på Elita killar från norra delen av Europa. Mycket ovanliga. Störst chans att få syn på ett exemplar är på så kallade Lan-partyn.
by hähä October 05, 2003

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug