look up any word, like thot:

1 definition by brodeeeeeeeeeeeey

 
1.
A word most commonly used to describe Brody Beahan
Brody Beahan is fuckin amazing.
by brodeeeeeeeeeeeey April 09, 2009