1 definition by Ermogenous Michael

Top Definition
O villos ine i kypriaki leksi gia tin poutsa diladi to megalitero apo ta tria. Mporite na xrisimopoihte kai tin leksi poutsa anti villos alla stin periptosi tou villou to kani na akougete pio isxiro kai pio ivristiko.
Afti i leksi xrisimopoihte evreos sto kypriako vrisidi opos - "Ela na piahs ton villo mou" h "Akka tin villan mou olan"
by Ermogenous Michael May 07, 2005
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×