look up any word, like lemonparty:

1 definition by Antonio666

 
1.
Najpiêkniejsza i najfajniejsza dziewczyna pod s³oñcem. Most beautiful & cute girl on the world.
Kombatant love Kasia, Kasia love Kombatant , Kombatant and Kasia love themselves
by Antonio666 May 05, 2005