Top definition
Ruchając laskę od tyłu wsadź jej nagle 2 palce w odbyt. Kiedy odwróci się zszokowana, Ty wyjmij palce obsmarowane gównem i narysuj jej kółka wokół oczyu żeby wyglądała jak szop. Podcągnij szybko portki i spierdalaj żeby wściekły szop Cię nie dopadł.
Wczoraj jak z Zośką się zabawialiśmy to taki wściekły szop się z niej zrobił, że spierdalałem jak dziki
by Mariusz Grzechotnik October 16, 2016
Get the merch
Get the wściekły szop neck gaiter and mug.
Jul 6 Word of the Day
Phrase meaning that a deceased cannot rest in peace until society changes due to the circumstances of a death.
People said rest in power for the unarmed man had been shot by the police.
by FooBarBiz October 12, 2017
Get the mug
Get a Rest in power mug for your bunkmate Helena.