Top definition
når din tissemand er ligeså hård som en sten
SHIT jeg har en stenhård tissemand ligenu
by voix January 14, 2016
Get the mug
Get a stenhård tissemand mug for your dog Sarah.