Top definition
Dansk for det engelske ord 'motherfucker'. Tydeligvist.
Arnold Schwarzenegger: "You're one, ugly... motherfucker." På dansk: Du er godt nok en grimmer røvbanan.
by Lucidique October 21, 2013
Get the mug
Get a røvbanan mug for your guy José.