Top definition
i dont really care if this is nikt the national anthem or not, but here it is anyhow.
L-INNU MALTI

Lil din l-art helwa, l-Omm li tatna isimha,

hares, Mulej, kif dejjem Int harist:

Ftakar li lilha bl-ohla dawl libbist.Aghti, kbir Alla, id-dehen lil min jahkimha,

Rodd il-hniena lis-sid, sahha 'l-haddiem:

Seddaq il-ghaqda fil-Maltin u s-sliem.
by me is gut September 12, 2004
Get the mug
Get a malta national anthem mug for your cat Trump.