Top definition
Finnish equivalent of "ghetto attitude"
...soittaa suutaan, huorittelee jayttää sormimerkkejä, ihan hirvee lähiöasenne.
by the docius March 07, 2011
Get the mug
Get a lähiöasenne mug for your fish Georges.