Top definition
når en mann kvæler offeret sitt kun med hjelp av kodda
person1 : Den jævla priesten ninja loota en strength ring og leava!

person2 : For en jævel! vi finner adressen hans koddekvæler han ihjel!

person3 : YESS!! endelig noe koddekvæling på g
by 123JSAD23 March 30, 2011
Get the merch
Get the koddekvæling neck gaiter and mug.