Top definition
jól van Brad Pitt = ezt a szólást akor használjuk, amikor akarjuk.
- Holnap írunk Töriből...
- Jóvanbredpitt...
by NGYT May 25, 2008
Get the mug
Get a jóvanbredpitt mug for your mate Jovana.