Top definition
birini olmadık bir şey veya hayalî bilgilerle coşturmak, ileri sürmek.
Antrenör, futbolcuları gaza getirmek için elinden geleni yapmıştı.
by Bravesailor October 21, 2013
Get the mug
Get a gaza getirmek mug for your dog Trump.

Available Domains :D

  • gazagetirmek.net
  • gazagetirmek.org
  • gazagetirmek.se
  • gazagetirmek.com
  • gazagetirmek.men
  • gazagetirmek.ninja