Top definition
Dum i fittan (stupid in the pussy) is a swedish "underground" slang term that means high on drugs. Often amphetamine.


-Fan va horigt jävla fittdum du är, FITTKLITTA!
-Jag är ju fan DUM I FITTAN!
by HKK.. lolz.. May 14, 2006
Get the mug
Get a dum i fittan mug for your bunkmate Nathalie.