Top definition
En ung spiller: en spiller (i en ung alder), som spiller spillet, som spillet skal spilles.
Ham Carl Buhr er en ung spiller i verdensklasse
by Buhrgerking December 14, 2015
Get the mug
Get a Ung spiller mug for your mother-in-law Helena.