Top definition
Et bord kan have en god stødhøjde, så en mand kan stå ved bordet, og mandens skridt vil være lidt højere oppe end bordpladen, så der kan ligge en kvinde på bordet, som man har sex med. Opfundet af den legendariske Jeppe K i det danske fjernsyn.
Hold da kæft det her bord har en god stødhøjde.
by mvsmads August 10, 2015
Get the merch
Get the Stødhøjde neck gaiter and mug.
Oct 31 Word of the Day
1. acronym for Laugh Out Loud + sob -- an expression for something that makes you lol and cry at the same time.

2. acronym for Laugh Out Loud, Son of a Bitch. An expression of bitter anger over something funny.
That fatal clown car accident made me lolsob-- clown cars are funny but my best friend was driving.
by duenna9 October 12, 2009
Get the mug
Get a lolsob mug for your daughter-in-law Sarah.

Activity