Top definition
Et bord kan have en god stødhøjde, så en mand kan stå ved bordet, og mandens skridt vil være lidt højere oppe end bordpladen, så der kan ligge en kvinde på bordet, som man har sex med. Opfundet af den legendariske Jeppe K i det danske fjernsyn.
Hold da kæft det her bord har en god stødhøjde.
by mvsmads August 15, 2015
Get the mug
Get a Stødhøjde mug for your father-in-law Manafort.