Top definition
Prin a da la răgalie putem înțelege actul de a te masturba si gusta sperma rezultată.
Dupa ce la paradit nevasta , Cristi a inceput a da la răgălie in fiecare seară.
by Jesus Mihai February 04, 2016
Get the mug
Get a Răgălie mug for your father-in-law Paul.

Activity