Top definition
En rævemand er en person der godt kan lide små børn og vejer også ret megetgge sin seng
han elsker monster og er god til at ødelægge senge
Hey rævemand hvorfor tager du mig på min tissemand?
stop med at sætte dig oven på mig din deez nuts
by Yung gud October 05, 2016
Get the mug
Get a Rævemand mug for your girlfriend Beatrix.
Oct 27 Word of the Day
The time between Christ’s birth and the beginning of the coronavirus.
In late 2016 AD or 3 B.C.V., Donald Trump was elected as the 45th President of the United States of America.
by JDS12 March 27, 2020
Get the merch
Get the B.C.V. neck gaiter and mug.

Activity