Top definition
From the secret forum rulebook of JINsama:
A reply that adresses a post older than five days.
JINsama spam:

Veggey: Jinsama... Du er så utrolig... Vet ikke hva jeg kan skrive, det er flaut å lese postsa dine. Det kan jeg iallefall si!

JINsama: Bra forums spam
by Biffusgrammatikus July 09, 2011
Get the mug
Get a JINsama spam mug for your cousin Sarah.