Top definition
Tajný jazyk, který použijete, pokud se snažíte kamuflovat to, co se ve skutečnosti snažíte říct.

Z lat.: Flecto (křivit), alpinus (alpsky) = křivit alpsky (tzn. křivit pravdu ve velkém)
"Včera jsme potkali mého otravného souseda, tak jsem všem snažil nenápadně flepinou naznačit, že bychom ho neměli poslouchat."

"Moc dobře veděla, o čem jsme se bavili, a tak ani flepina nepomohla."
by NavYn March 09, 2016
Get the mug
Get a Flepina mug for your Facebook friend Manafort.