Top definition
(คำแสลง) เด็กผู้ชายที่ชอบบิดมอเตอร์ไซค์เสียงดังเวลาซิ่ง ซึ่งคำว่า "แว้น" จะมาจากเสียงท่อไอเสียของรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกดัดแปลง พบเห็นได้แถวๆ ทางหลวงที่ไม่มีด่านตรวจ กล้องตรวจจับความเร็ว ลูกระนาด ซอยเปลี่ยว ส่วนมากจะมีจำนวนเป็นร้อยๆ คน แต่ละคนอายุไม่ถึง 18 ปี
เมื่อคืนมีตำรวจมาตั้งด่านดักจับกลุ่มเด็กแว้นที่มาซิ่งมอ'ไซค์แถวๆ บ้านฉันด้วยละ เห็นเขาว่าจับได้หลายสิบคนเลย (ดูที่ สก๊อย)
Get the mug
Get a เด็กแว้น mug for your father Paul.