Top definition
(คำแสลง) พฤติกรรมอันแสนจะกวนโทสะและมักจะได้ส้นตีนและการโดนกระทืบไปเป็นรางวัล
ไอ้หมอนี่แม่งกวนตีนฉิบหายเลย
Get the mug
Get a กวนตีน mug for your bunkmate Vivek.