Top definition
الكلبه اللي من الوش مرايه و من القفا صرمايه و بتحكي ع اللي ع اساس حبابا
هي البنت حربايه تسسسس 🐍
via giphy
by Me, moi, and i June 15, 2019
Get the mug
Get a حربايه mug for your Facebook friend Helena.