Top definition
1. Старий, непотрібний, зношений одяг.
2. діал. Одяг
1. Та викинь ти ті лахи, нема чого нормального вдягнути?
2. Треба поїхати на базар купити трохи нових лахів.
by xpoback January 29, 2015
Get the mug
Get a лахи mug for your daughter-in-law Beatrix.
2
Одяг, непотрібний одяг
"Твої лахи спалила твоя мама"
by OlgaC November 12, 2014
Get the mug
Get a лахи mug for your daughter-in-law Beatrix.