Top definition
Термин възникнал в столичният квартал Красна Поляна, дефиниращ участъкът от тялото на мъжа, намиращ се между тестисите и ануса.
"Брат, само ако знаеш как ми се е препотило междукитието в тая жега"
"Брат, вчера правих упражненията на Кегел, и сега имам страшна мускулна треска на междукитието"
Междукитие
by Dante6693 August 02, 2015
Get the mug
Get a Междукитие mug for your Facebook friend Bob.