Top definition
spontánní, energetický, přirozený. ve vztahu s přírodou pak jako jeden z elementů.
energetický člověk ve spojení "ty jsi ale živel"
by gci December 17, 2013
Get the mug
Get a živel mug for your guy Trump.
buy the domain for your travel vlog