Top definition
Člověk, který podlézá všem nadřízeným, učitelům, s cílem, aby jej měli rádi a měl z toho osobní prospěch.
-Nevíš kam šel Jára?

-Za učitelkou do kabinetu, je to strašnej řiťolezec..
by Lorrisek January 27, 2016
Get the mug
Get a řiťolezec mug for your buddy Georges.