Top definition
Alla forums trådar eller kommentarsfält som på något sätt behandlar samhällsfrågor kommer att vridas till att handla om invandring och integration.
"Hur gick vi från att diskutera blöjraggares odräglighet till att skylla på invandrare?"

"Äsch det är Åkessons lag, någon högerpopulist blev kränkt och försöker vinna några få politiska poäng."
by Senap April 05, 2016
Get the mug
Get a Åkessons lag mug for your bunkmate Abdul.