1 definition by Kallt vatten

Top Definition
Man ska vara försiktig med kallt vatten, om man dricker det så kan få ont i halsen.
N: Jag har ont i halsen
R: Hinkat för mycket lr?
N: Nej jag drack kallt vatten.
R: Du vet ju att det e farligt.
by Kallt vatten April 13, 2009

Mug icon
Buy a Kallt vatten mug!