look up any word, like smh:
 
1.
Its da HAWAIIAN slang fo What you fucker..its wat da Hawaiian say wen sumbody is giving dem one dirty look..HAWAIIANS stand up..
For example: if one haole or chamorro was lookin at one moke or big hawaiian wit one dirty look da moke wud say..WATUFAKA..den knock their ass out!
by Hawaiian izland boi September 03, 2007

Words related to watufaka

big faka haole hawaiian meaning slang street wat watu