look up any word, like blumpkin:
 
1.
a greeting, basically like, whats up or waa gwaan
yo dan waa blo
Safe blud, waa blo
by prem jhalli October 09, 2006

Words related to waa blo

gimme sum skin safe waa gwaan whats up wot up