look up any word, like cunt:
 
1.
a person that is wierd
no you're wierd sidkid
by REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE April 26, 2007

Words related to sidkid

creepy scared weekly wierd wired