Top definition
girl: hey cutie
boy: damn girl, u look like u got that good gushy stuff!!!
by reese (so cakey) babey March 30, 2006
Mug icon

Donkey Punch Plush

10" high plush doll.

Buy the plush