Top definition
someone who is amazingly hillarious but is very CRAZY
sam :that chick is a total enay..
sarah: i know rightt???
by EllaElectric November 17, 2011
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug
2
Udtrykket enay stammer fra en by i Danmark ved navn Brøndby Strand. "Enay" har i sig selv ikke nogen konkret betydning men bliver brugt i alle sætninger og dialoger indtalt af mandlige og kvindelige modersmålstalende tyrkere, arabere, kurdere, ghetto danskere og somaliere.
Men undtagen Iranere som er en form af højere intelligens end de fem nævnte tilfælde.
1. umut: "æo din lille iraner, jeg skal have mine nøgler, er det fattet eller hvad, lad vær med at sid og spil smart er det fattet! jeg stikker dem op i dig din enay"

2. Wollah fifti zeeent din enay.
3. de ikke sådanne det stavas din enay!
by NSK11111 August 04, 2007
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug