look up any word, like daquan:
 
1.
Chuj jebany, dupa wo³owa i cichodajec w porcie gdyñskim. Jak mo¿e, okrada kolegów, jak nie mo¿e daje dupy
Bambosz Bury zrobi³ loda Miros³awowi Deleszczykowi
by Miros³aw Deleszczyk August 05, 2003
6 15