look up any word, like rimming:

3 definitions by WeetNie

 
1.
lvj
Afrikaans abbreviation for "Lief vir jou" meaning "Love you".
lvj
Love
by WeetNie July 28, 2011
 
2.
mjb
Afrikaans abbreviation for "mis jou baie" meaning "miss you a lot".
Ek mjb nadat ek jou so lanklaas gesien het.
by WeetNie July 28, 2011
 
3.
Afrikaans abbreviation for "verlang baie na jou" meaning "longing for you a lot".
by WeetNie July 28, 2011