look up any word, like wcw:

1 definition by DJ Piezo

 
1.


Smokin Purple Haze Dro weed etc
U Smell Dat Piff Or U Smokin Dat Piff
by DJ Piezo January 09, 2006
20 57