1 definition by Hvidvinogtequila

Top Definition
De meget festhungrende anvender tillige begreberne "Lille lille fredag" eller "Lille torsdag", som betegnelse for en festlig onsdag.

Et beslægtet udtryk er "Musikerens weekend", der anvendes som betegnelse for hverdagene mandag, tirsdag og onsdag. Disse dage er typiske fridage for professionelle musikere, der ofte er på arbejde i den "rigtige weekend"
At drikke sig fuld på en onsdag hedder også lille torsdag i daglig tale
by Hvidvinogtequila November 23, 2011

Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×