look up any word, like yeet:

1 definition by Cripin

 
1.
Ari ng babae
Masarap kainin ang puki ni Rose sabi Crispin
by Cripin October 04, 2003