Top definition
E genu de om kre nu stie ce face si kre se crede mare si la moda(adik majoritatea rahatilor din ziua de azi) dar kre nu-si da seama kat d rahat d om este...
1.Bhai ce muian!!
2.Marsh-n pwla mea d muian!
by Batranu March 26, 2005
Get the mug
Get a muian mug for your father-in-law Manley.
buy the domain for your cat site